Резервация и доставка
0884804040
0лв.

Количка

Количката ви е празна
Общо: 0лв. Поръчай
-10% на цялото меню. Важи за поръчки онлайн. -10% отстъпка на всяка онлайн поръчка. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за онлайн поръчки. Спечели спа почивка "правила на играта" Регистрирай се и вземи 10% отстъпка до 28.03.2024г. 25% отстъпка на категория Рамен

Правила на играта „Спечели колие с рубин от SSG”
1. Организатор на играта Спечели колие с рубин от SSG” (Играта):
Май ООД, със седалище и адрес на управление, ул. Цар Освободител 19, Варна, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103839866, регистрация по ДДС: BG103839866, („Организатор“).
2. Играта е валидна за територията на Република България с период на провеждане от 07.02.2022 г., от 11:00 ч., до 14.02.2021 г., до 22:00 часа, и ще се проведе в сайта на Umami – umami.bg и във фейсбук страницата @umamimarinela . Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 4 след изтичане на този период няма да бъде валидно.
3. Награди: участието в настоящата игра дава възможността да се спечелят следните награди:
· Колие с рубин от SSG
3.1 Наградите се предоставят от Организатора на Играта Umami
3.4 Организаторът НЕ поема възникнали разноски по получавнето на наградата от победителите
1. Механизъм на „Играта“: За спечелването на наградите, посочени в т. 3, е необходимо:
4.1. Да направиш поръчка онлайн на umami.bg, която да включва „Комбо Свети Валентин“
4.2. Можеш да направиш поръчка до 22:00 часа на 14.02.2021 г,. Всяка поръчка, направена след тази дата няма да бъде включена в томболата.
4.3. Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти. Колкото повече поръчки, толкова по-голям шанс за спечелване на награда.
4.4. Теглене на печелившите: - Победителите ще бъдат избрани на томболен принцип.
4.5. Участието в „Играта“ е публично и с това всеки участник дава съгласие името му (псевдоним) да бъде публично видимо в публикацията, с която ще бъдат обявени печелившите от играта.
5. Спечелване на наградата:
5.1. За наградите, описани в точка 3, могат да участват всички потребители над 18 години, които са следвали правилно механизма на играта.
5.2. Тегленето на печелившите участници ще бъде проведено на 14.02.2021 г. след 22:00 ч. в офиса на Umami. В същия ден печелившите ще бъдат обявени в коментар публикацията на страницата във Facebook на Umami (https://www.facebook.com/umamimarinela/).
5.3. Печелившите нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставените им награди.
5.4. Наградите ще бъдат налични в обекта на Umami- 5 дни, след обявяването на наградените участници (https://www.facebook.com/umamimarinela/).
6. Обявяване на победителите:
6.1. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар на публиакцията (на Играта) във Facebook страницата на Umami. (https://www.facebook.com/umamimarinela/).

6.2 При възникване на технически проблеми в интернет страница www.facebook.com, обявяването на спечелилите ще се извърши след окончателното им отстраняване.
7. Допълнителни формулировки
7. 1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на „Играта“ не е спазено; при установяване на опити за манипулиране на „Играта“, както и текстовете от неговата регистрация са с порнографско или друго неморално съдържание, както и когато на друго основание тяхното използване противоречи на закона или добрите нрави.
7.2. „Играта“ се организира и провежда на територията на Република България.
7.4. Организаторът на „Играта“ си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Umami (https://www.facebook.com/umamimarinela/).
7.5. „Играта“ може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора, и представляват пречка за продължаване на Играта“.
7.6. Организаторът на „Играта“ си запазва правото да премахва без предварително предупреждение коментари, снимки и публикации от страна на потребителите в рамките на корпоративната страница на Umami във Facebook
(https://www.facebook.com/umamimarinela/), които съдържат некоректна, обидна, нецензурна или лъжлива информация, или рекламират дадени продукти и услуги, под всякаква форма, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави. Организаторът не носи отговорност относно съдържанието на информацията, качена от участниците като част от настоящата „Игра“, както и по отношение на самите участници.
7.7. Организаторът не носи отговорност за загуба на информация, свързана с провеждането на „Играта“ във Facebook.
7.8. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com.
9. С участието си в настоящата „Игра“ участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.